top of page
  • Writer's pictureUjin Matsuo

斉藤 成美 Narumi Saito 2018-02-24


斉藤 成美

斉藤 成美

Narumi Saito

2018-02-24

「動いている新宿  市井の芸術史」

新宿 東京

Shinjuku Tokyo

#斉藤成美 #NarumiSaito #動いている新宿市井の芸術史 #市街劇 #鷲尾蓉子 #YokoWashio #タウンミーティング

29 views0 comments
bottom of page