top of page
  • Writer's pictureUjin Matsuo

鷲尾 蓉子 Yoko Washio 2018-02-24


鷲尾 蓉子

鷲尾 蓉子

Yoko Washio

2018-02-24

「動いている新宿  市井の芸術史」

新宿 東京

Shinjuku Tokyo

#動いている新宿市井の芸術史 #市街劇 #鷲尾蓉子 #YokoWashio #タウンミーティング

49 views0 comments
bottom of page